Friday, August 22

HARAPAN

Terdahulu, semasa berucap, beliau berkata kakitangan awam kontrak yang memohon lantikan tetap dalam perkhidmatan awam perlu diberi keutamaan jika telah memenuhi syarat skim perkhidmatan.

Beliau berkata pegawai-pegawai kontrak yang telah berkhidmat secara kontrak selama satu tahun atau lebih, mencapai tahap prestasi yang baik dengan markah Laporan Penilaian Prestasi Tahunan melebihi 85 peratus dan diperakukan oleh ketua jabatan harus diutamakan untuk diserapkan secara tetap dalam perkhidmatan awam.

"Janganlah samakan mereka ini dengan pemohon baru kerana pengalaman, pengetahuan serta kemahiran yang mereka peroleh sewaktu bekerja secara kontrak merupakan satu kelebihan dan ia harus dipertimbangkan untuk lantikan tetap," katanya.

TAN SRI KSN - 21 OGOS 2008

Apakah?

Adakah?

Bilakah?

No comments:

Lilypie Next Birthday Ticker