Friday, July 4

rASa

Al-Baqarah : 216.

'...boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui...'

No comments:

Lilypie Next Birthday Ticker